Zielsoorzaken van eczeem, gordelroos en een koortslip

De psychische oorzaak van een schilferende, kapotte huid, zoals eczeem, gordelroos en een koortslip

De medische oorzaak van deze huidbeelden is voor de meesten wel bekend. Het is echter alleen de biochemische ofwel de stoffelijke oorzaak van deze huidaandoeningen.

Maar wat is de emotionele en mentale oorzaak van een schilferende, kapotte huid?

Ik zie de huid als een weerspiegeling van het biochemische, energetische, emotionele, mentale en spirituele evenwicht. Het antwoord op deze vraag reikt dus verder dan de oorzaak te begrijpen vanuit de immunologie of infectie met een virus.

In de praktijk ontdekte ik een samenhang tussen de huidlagen, de verwerking van emoties en het bewustzijn in het brein.
De verklaring van deze onderlinge relatie heeft haar oorsprong in de embryonale fase. In de baarmoeder vormt zich het embryo vanuit vier dermale kiembladen. Uiteindelijk wordt de huid de bedekking van ons lichaam zoals we deze kunnen zien en voelen.

We kennen de huid vanuit haar bedekkende en beschermende functie maar ze kan je nog meer geven als je er voor open staat om naar haar te luisteren. Wat ik met jullie wil delen is haar intelligentie.  Jouw intelligentie en bewustzijn die liggen opgeslagen in de verschillende huidlagen.

Om het bewustzijn in jezelf te kunnen herkennen is het nodig om het verschil tussen gedachten, emoties en gedachten over emoties te kunnen onderscheiden.

In mijn verdiepingstrajecten stel ik mijn cliënten vaak de vraag: wat betekent spiritualiteit voor jou?
Sta eens stil bij deze eerste gedachte. Waar gaat deze over?
Wat in je opkomt is niet alleen afhankelijk van de lading die je aan de vraag geeft maar ook van de laag van bewustzijn waarin je je begeeft.

De manier waarop je deze vraag in de eerste plaats beantwoordt, zegt alles over de manier waarop jouw brein ‘bedraad’ is en dit staat weer in één lijn met de bewustzijnslagen die opgeslagen liggen in je huid.
Als ik je nu opnieuw zou vragen maar wat betekent spiritualiteit voor jou? met de nadruk op JOU? Wat zou je dan hierop antwoorden? Welke woorden gebruik je om dit toe te lichten? En is het antwoord dat je geeft gelijk aan je gedachte? Of ligt dat eraan wie het vraagt?

Als je jouw antwoord aanpast aan degene die het vraagt dan uit je je vanuit een andere bewustzijnslaag dan de laag waarin je jezelf hebt ontwikkeld. Er is een disconnectie tussen lichaam en geest. Jouw uiting is niet in lijn met jouw zijn. Het bewustzijn dat ligt opgeslagen in jouw lichaam, in jouw huid.

Vanuit mijn beroep als huidtherapeut werd ik alleen opgeleid om te werken aan de gezondheid van de huid vanuit een fysisch niveau. Het enkel verbeteren van het huidbeeld bleek echter niet voldoende om huidproblemen of ziekten volledig en liefst blijvend op te kunnen lossen. De medische wereld bekijkt ziekte namelijk alleen vanuit het eerste bewustzijnsniveau. Voor genezing of liever gezegd heling is meer nodig dan de biochemische oorzaak weg te nemen.

De afgelopen vijf jaar heb ik de verschillende huidlagen onderzocht op hun intelligentie, het niveau van bewustzijn en de link met de gezondheid van de huid en het lichaam. Naast theoretische kennis verantwoording van de huidbeelden die ik tegenkwam, koppelde ik deze aan de praktijkervaring uit de verhalen die mijn cliënten met mij deelden.

In totaal zijn er 12 lagen van bewustzijn. In de eerste laag van bewustzijn ben je gericht op materie, verlangens en andere begeerten. Deze laag ligt opgeslagen in de opperhuid. De oppervlakte van de huid, de laag die je ziet maar ook die een ander ziet. Het is de zichtbare buitenkant van de huid die fysisch verbonden is aan de textuur van je huid. In het bijzonder aan de kleur, de egaliteit en de mate van droogheid van de huid.
In de praktijk zag ik bijvoorbeeld een rode en geïrriteerde huid ontstaan wanneer iemand zich teveel gevoegd had aan de normen en behoeften van anderen vanuit het verlangen om aardig gevonden te worden of zelfs dat diegene zijn eigen leven voor een ander leeft. Uit deze gesprekken kwam ook naar voren dat ze slecht alleen konden zijn vanuit het verlangen naar liefde die dan door een ander aangevuld moet worden met hetgeen ze zichzelf niet (kunnen) geven.
Ze zijn vaak ver verwijderd van hun gevoel. Dat wat ze voelen ligt buiten zichzelf. Er is een scheiding tussen lichaam en geest. Dit blijken juist ook intelligente (hoog IQ) mensen te zijn die meer hun hoofd en ratio gebruiken in tegenstelling tot hun hartsgevoel en intuïtie.

Ze hanteren bepaalde overlevingsmechanismen die ze (nog) niet doorzien. Als ze door ontwikkelen komen er momenten waarbij er inzichten komen in de manier waarop ze aan het overleven zijn. Het waarom hierachter is dan nog een raadsel.

Een doorbraak moment zie ik ontstaan wanneer cliënten geconfronteerd worden door een scheidingsconflict met geliefden. Het is een opening voor de ziel om zich aan te dringen zodat ze wel kunnen voelen wat ze zelf nodig hebben.
Een scheidingsconflict is intern beleefd. Het kan betekenen dat je graag een geliefde (moeder, kind, of partner) bij je wilt houden, dat je graag huidcontact wilt maar dat dit wordt verbroken. Wanneer de klachten zich op het hoofd voordoen, gaat het specifiek om het missen van gestreeld te worden door moeder of vader.
Een scheidingsconflict kan ook juist het tegenovergestelde inhouden waarbij je geen (huid)contact wilt en afstand wilt nemen van een geliefde maar dit juist niet doet. Daardoor komt iemand dichterbij dan gewenst is.
Verlangens die onder een scheidingsconflict liggen zijn de veiligheid van materie of het willen kunnen behouden van een geliefde als een bezit.
in deze fase begint ook de fysische uiting van het ‘ziek zijn’ van de huid. Dit manifesteert zich dan met klachten van eczeem, wond- en netelroos, blaasjes zoals een koortslip of vitiligo (pigmentstoornis). Doordat je ook gevoeliger wordt en andere emoties gaat ervaren kun je ook andere lichamelijke klachten krijgen.

De opperhuid is de huidlaag die verbindt met anderen maar ook afgrenst van anderen. Vanwege deze verbindende en afschermende functie heeft de locatie van huidklachten altijd een directe betekenis. Niets is toevallig daar waar het zich uit. De kunst is te achterhalen wat er precies ter hoogte van deze locatie heeft plaatsgevonden.
Dit zijn de momenten waarop ik met mijn cliënten in gesprek ga en hun help met het verwerken van emotionele conflicten. In de overgangsfase herstelt de huid zich met een wond zonder bloed.  Wanneer het lukt om op dit bewustzijnsniveau de interne conflicten op te lossen, ontwikkel je door in je bewustzijn en verdwijnen de klachten op lange termijn.

VALKUIL

Wat ik mijn cliënten vaak hoor zeggen is dat ze bezig zijn om negatieve gedachten en emoties om te zetten in positieve gedachten en emoties. Dat is een trucje van het hoofd waarmee je jouw onderbewustzijn met een strategie probeert te misleiden. Wanneer je gedachten en emoties, die zich met hun oorsprong nog in het onderbewustzijn bevinden, probeert te veranderen, slaag je er niet in om je conflict op te lossen. Je lichaam en je huid blijven met het conflict bezig ondanks dat je je brein een andere opdracht hebt gegeven. Uiteindelijk heeft de ziel geen heling ontvangen en zullen je klachten niet (blijvend) verdwijnen.

TIP

Wil je ook je bewustzijn verhogen? Begin dan met zachte strelingen van je huid, hiermee activeer je het vermogen om gedachten in je onderbewustzijn te verplaatsen naar je bewustzijn. Wanneer dit gebeurt, zal je bemerken dat je gaat niezen. Ga bij iedere keer dat je niest eens na welke gedachte je daarvoor had. Het is waardevolle informatie die je kunt gebruiken om jezelf en je ontwikkeling te kunnen begrijpen en voorkomt dat je te snel wilt gaan en de nodige stappen overslaat.

Wil je meer weten over de huid en haar link met bewustwording, het brein en jouw intelligentie? Of heb je interesse in een verdiepingstraject voor transformatie?

Je kunt mij bereiken via info@dehuidparel.nl of middels een reactie op deze post

 

Amber Leimena